رئیس شورای شهر ملایر:
رئیس شورای شهر ملایر:
رییس اداره راه و شهرسازی ملایر خبر داد:

ملایر٠٨١ بررسی می کند:
مخالفان نظام بخوانند:
برای اولین بار در ملایر٠٨١:
درست یا نادرست،بعضی از کتاب ها در جهان پر فروش می شودند و کتاب عایشه بعد از محمد(ص) یا پیغمبر یکی از پرفروشترین کتاب های ایران است.و خواندن آن به همه ملایری های عزیز توصیه می شود.

کتاب عایشه بعد از پیغمبر یکی از جنجالی ترین کتاب های تاریخ ایران است.از آنجایی که در هنگام مطالعه هر کتاب چکیده ای از عقاید و مباحق مهم کتاب را در دفتری ثبت می کنم لذا خوب به خاطر دارم که قلم روان و متن جنجالی آن، هر خواننده ملایری را مجذوب خود می کند.

کتاب در مورد زندگی عایشه همسر پیغمبر اسلام می باشد.ملایری های عزیز اگر به دنبال کشف زوایای پنهان زندگی ام المومنین(عایشه)هستنداین کتاب را از دست ندهند.در زمان انتشار،بسیاری از علمای اهل تسنن شروع به اعتراض های شدیدی کردند لذا مجله خواندنی ها دست از انتشار آن نکشید.
ملایری های فرهیخته از قلم شیوای استاد ذبیح الله منصوری اطلاع کامل داشته و خوب می دانند که
مطالب این فرهیخته گرامی همگی از غنای ادبی لازم برخوردار است.

نویسنده:کورت فریشلر آلمانی
ترجمه و اقتباس:ذبیح الله منصوری
انتشارات:امیر کبیر

قسمتی از کتاب:
در سپاه محمد(ص)شایعه ای دست به دست می شد که مضمون آن این بود که عایشه ام المونین سه روز با عقب دار قشون اسلام در بیابان به سر برده است،زمانی که محمد(ص)عرصه را بر خود تنگ دید نظر علی(ع)را جویا شد و او گفت بهتر آنست که عایشه را طلاق دهی اما محمد(ص)نپذیرفت. به روایتی 20 روز بعد چند آیه نازل شد که خداوند عایشه را پاک می شمرد.بعد از نذول آن آیه ها همه مسلمین شروع به جشن و شادی کردند و من فهمیدم که عایشه بیگناه است اما عایشه برای همیشه از علی(ع)کینه به دل گرفت.یکی از کسانی که مورد بازجویی من قرار گرفت سلمان فارسی بود اما از آنجا که این شخص از صحابه پیفمبر اسلام بود احترامش را نگاه داشتم و خود به سراغش رفتم.زمانی که از عایشه سوال کردم گفت...ن : شورای نویسندگان
ت : پنجشنبه 4 شهریور 1395