رئیس شورای شهر ملایر:
رئیس شورای شهر ملایر:
رییس اداره راه و شهرسازی ملایر خبر داد:

ملایر٠٨١ بررسی می کند:
مخالفان نظام بخوانند:
برای اولین بار در ملایر٠٨١:
تصویر زیر خیابان خیام ملایر در دهه 40 را نشان می دهد.ماموران شهربانی در حال دستگیری عده ای از مردم هستند.

عکس خیابان خیام ملایر


✔شاید از مطالب زیر خوشتان بیاید
⬅عکسی از پارک کوهسار ملایر
⬅عکسی از بهشت هاجر ملایر
⬅عکس هیئت صفی ملایر در دهه 40
⬅چند عکس از روستای میشن ملایر
ن : شورای نویسندگان
ت : جمعه 12 شهریور 1395