شعر/ادیت سودرگران 

رهمه اشعار ادیت سودرگران

به گزارش ملایر٠٨١: ادیت سودرگران شاعریست که به عقیده بسیاری از منتقدین،توانسته با ساختار شکنی وارد عرصه جدیدی از شعر شود.تمامی اشعار ادیت سودرگران را در ملایر۰۸۱ داشته باشید.

رویای ناب
به رویاهایت زیاد نزدیک نشو
همچو دود می مانند
شاید پراکننده شوند
خطرناکند
شاید همیشگی شوند .
آیا در چشمان رویاهایت نگریسته ای
بیمارند
چیزی در نمی یابند
خودخواهند
 تنها به خود می اندیشند .
به رویاهایت زیاد نزدیک نشو
غیر واقعی اند
 باید بروند
دیوانگی اند
می خواهند بمانند.

آری جذاب بودم
روح خرقه ای آسمان رنگ من
جا ماند بر تخته سنگی مجاور دریا
و نزد تو آمدم
با چهره ی بانویی عریان
 چون بانویی بر میز تو جلوس کردم
جامی از شراب نوشیدم
و شُش هایم از بوی خوش رُزها سرشار .
دیدی چه جذاب بودم من ؟
چون رویایی در خوابت بود !
آنگاه چیزی در خاطرم نماند
کودکی ام و دیارم
دام نوازش های اسیر کننده ات تنها آگاهی ام بود
آیینه ای در برابرم گرفتی و تبسم کنان خواستی
خود را در آیینه بازبینم
آنچه دیدم کتف هایم بود
 که خاک آلود فرو میریخت در تکه هایی چند
فریبندگی بیماری از خود دیدم
که راه نجات از آن،خود گریزی بود
آه ! در آغوش بکش مرا
تا آن حد که بی نیاز شوم از هر چیزی.

پستوی خیال
هیچ پرنده ای
به پستوی پنهان من پناه نمی آورد
هیچ پرستویی
لبریز اشتیاق
و هیچ پرنده ی دریایی
با خبری از توفان ! 
روح سرکش من
در سایه ی سخره ها به نگاهبانی ایستاده است
گوش به زنگ پچ پچی
صدای نزدیک شدن پایی
وگریز.
خاموش است و کبودجهان من
این خجسته پِی . 
در به روی چهار باد گشوده ام
یکی زرین و رو به شرق
برای عشقی که هرگز نمی رسد
یکی به روز،یکی بر اندوه
و یکی بر مرگ همیشه باز.

ادیت سودرگران شاعر


ن : شورای نویسندگان
ت : شنبه 4 آذر 1396ملایر٠٨١بررسی می کند:

حتما به اینجا سر بزنید:

ملایر۰۸۱ معرفی می کند:
در ملایر۰۸۱ بخوانید:
به کوشش ملایر۰۸۱: