تبلیغات
سایت ملایر081 - سخنرانی حجت الاسلام محسن قرائتی 1393صفحه سوم
دیفموضوع بحثتاریخ پخشصوتPDFویدئو
1قیام امام حسین علیه السلام برای امر به معروف1393/8/8
2آثار و برکات عزاداری1393/8/1
3نظارت در قرآن(2)1393/7/24
4خطر بازگشت امت به جاهلیت1393/7/17
5آداب گفتگو و مناظره1393/7/10
6تعلیم همراه با تربیت1393/7/3
7نقش تعلیم و تربیت در ساختن انسان1393/6/27
8نظارت در قرآن1393/6/20
9کرامت در قرآن(2)1393/6/13
10کرامت در قرآن(1)1393/6/6
11خطر سبک شمردن نماز1393/5/30
12حق و باطل در قرآن1393/5/23
13صرفه جویی در مصرف آب(2)1393/5/16
14صرفه‌جویی در مصرف(1)1393/5/9
15شرایط قبولی عبادات(2)1393/5/6
16شرایط قبولی عمل(1)1393/5/5
17نشانه‌های بندگان خوب خدا(4)1393/5/4
18تفسیر سوره عصر1393/5/2
19نشانه‌های بندگان خوب خدا(3)1393/5/1
20نشانه‌های بندگان خوب خدا(2)1393/4/31